Elpiast
Strona główna

Pilot 8-kanałowy B+ do sterowania 8 odbiornikami 1-kanałowymi
Jednym pilotem 8-kanałowym można sterować ośmioma odbiornikami 1-kanałowymi powodując uruchamianie różnych urządzeń. Przykładowy schemat zastosowania :


Odbiornik 4-kanałowy sterowany 4 pilotami 1-kanałowymi
Jednym odbiornikiem 4-kanałowym można kierować za pomocą 4 pilotów 1-kanałowych przyporządkowanych do różnych kanałów odbiornika. Przykładowy schemat zastosowania :


Pilot 4-kanałowy B do sterowania 4 odbiornikami 1-kanałowymi
Jednym pilotem 4-kanałowym można sterować czterema odbiornikami 1-kanałowymi powodując uruchamianie różnych urządzeń. Przykładowy schemat zastosowania :


Pilot 4-kanałowy B do sterowania 2 odbiornikami 2-kanałowymi
Jednym pilotem 4-kanałowym można sterować dwoma odbiornikami 2-kanałowymi powodując uruchamianie różnych urządzeń. Przykładowy schemat zastosowania :


Odbiornik 4-kanałowy sterowany pilotami mieszanymi
Jednym odbiornikiem 4-kanałowym można kierować za pomocą 2 pilotów 1-kanałowych i jednego pilota 2-kanałowego przyporządkowanych do różnych kanałów odbiornika. Przykładowy schemat zastosowania :


Pilot 4-kanałowy B do sterowania odbiornikiem 4 kanałowym
+ pilot 1-kanałowy do sterowania tylko jednym z kanałów
Jednym pilotem 4-kanałowym można sterować wszystkimi 4 kanałami odbiornika + dodatkowy pilot 1-kanałowy umożliwiający sterowanie jednym z kanałów odbiornika (np. z pilota 1 kanałowego można otworzyć tylko bramę wjazdową). Przykładowy schemat zastosowania :


Dopłata do nietypowych sterowań 50-70zł netto.
© Elpiast. Wszystkie prawa zastrzeżone.